loader

Oxford sözlüğü simbiyozu, yani ortak yaşamı; biyolojik bir terim olarak “Birbirine yakın yaşayan ve kendine özgü şekillerde birbirine bağlı olan, her biri diğerinden belirli faydalar sağlayan iki farklı canlıbarasındaki ilişki”, genel bir kavram olarak ise; “insanlar, şirketler vb. arasında, her ikisinin de yararına olan bir ilişki” olarak tanımlar. Kitlelerin istek ve ihtiyaçlarını, teknoloji temelli değer […]