loader

Teknolojideki gelişmeler, çalışan için hem fırsatlar hem de zorluklar sunan işin doğasını değiştiriyor. Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesindeki hızlı ilerleme, yeni endüstrilerin ve mesleklerin yaratılması, inovasyon fırsatlarının artması ve üretkenliğin artması dahil olmak üzere birçok potansiyel faydaya sahiptir. AI, rutin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeye yardımcı oluyor, çalışanlara daha yaratıcı çalışmalara odaklanma fırsatı veriyor ve görevleri daha güvenli, etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. Aynı zamanda birçok meslekteki görevler yapay zeka nedeniyle değişiyor. Yapay zeka ve otomasyon teknolojileri, iş kaybı olasılığı veya mevcut meslekler ile işgücünün becerileri arasındaki uyumsuzluk hakkında endişelere neden oldu. Ayrıca, AI işgücünün çeşitliliğini artırmaya ve AI eğitiminin herkes için erişilebilirliğini iyileştirmeye ihtiyaç vardır.

Çalışanlarının mevcut ve gelecekteki işlere hazırlanmalarını sağlamak için eğitim, öğretim ve işgücü geliştirmenin tüm aşamalarında daha fazla dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Ulus, daha etkili eğitim, öğretim ve yeniden beceri kazandırma boru hatları inşa etmelidir. Otomasyon ve yapay zeka daha yaygın hale geldikçe, işgücü ve endüstri, yaşam boyu öğrenmeyi geleceğin yolu olarak benimsemelidir.

Burs Programları

drive02

Ulusun geleceğin yapay zekâ teknolojilerini geliştirebilecek uzmanlara sahip olmasını sağlamak için AITR tarafından YZ alanında uzmanlığa yönelik birçok burs ve burs programı desteklenecektir.

Gelecek İçin ARGE

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), ürünlerinin, süreçlerinin, hizmetlerinin veya teknolojilerinin tasarımı, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi hakkında bilgi edinmeyle ilgilidir. Yeni ürünler yaratmaya ve eskileri iyileştirmeye ek olarak, Ar-Ge’ye yapılan yatırım, bir organizasyonun stratejisinin ve iş planının maliyet düşürme ve pazarlama gibi çeşitli kısımlarını birbirine bağlamaya hizmet edecektir.

Değişen iş ve çalışma ortamını, yapay zekanın işgücü üzerindeki mevcut ve gelecekteki etkisini daha iyi anlamak için artan yapay zekanın neden olduğu sektörler arasındaki işgücü etkilerini araştırmak için yeni bir çalışma başlatmak önemlidir. Sektörler arasında yapay zekanın artan oranda benimsenmesinin yarattığı işgücü ihtiyaçları ve istihdam fırsatlar, araştırma boşlukları ve bu alanları daha iyi anlamak için gereken veriler ve bu zorlukları ve fırsatları ele almak için öneriler araştırılacaktır. Bu araştırma, insan-teknoloji ortaklığının ve ortaya çıkan sosyo-teknolojik ortamın daha iyi anlaşılmasını sağlamaya, insan performansını artırmak için yeni teknolojiler oluşturmaya ve teknoloji ile yaşam boyu ve yaygın öğrenmeyi teşvik etmeye yardımcı olacaktır.

Derslik Kaynaklarının Hesaplanması

Toplumun dijital cihazlar ve internet nedeniyle dönüşümü, herkesin bu teknolojiler hakkında temel düzeyde bir anlayışa veya “dijital okuryazarlığa” sahip olması gerekliliğine yol açmaktadır. Web sitesi oluşturma, video düzenleme, üç boyutlu yazdırma veya üretim kontrol sistemlerini çalıştırma gibi etkinlikler için bilgisayarları veya hesaplama araçlarını etkili bir şekilde kullanmak, biraz daha yüksek düzeyde beceri veya “hesaplama okuryazarlığı” gerektirir.

Öğretmenlerin, öğrencilerin ve öğrencilerin ailelerinin dijital  okuryazarlık geliştirmelerine yardımcı olmak için bir dizi ders ve web kaynağı açık olarak sunuluyor. Bu kaynaklar, öğrencilerin hesaplamalı bilim programları ve fırsatları hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olan araçları, gençlerin dijital medya ile etkileşimi hakkında bilgileri, lise ve üniversite düzeyindeki bilgisayar bilimi öğrencileri için kaynakları ve haberlerini içerir. Bu programlar ve faaliyetler, tüm disiplinler ve faaliyetler arasında hesaplamalı düşünme ilkelerinin entegrasyonunu teşvik etmeye yardımcı oluyor.

drive02