loader

Bir ülkenin ulusal eğitim programı tanımlanırken önceliklerden birinin gelecek kuşakların o ülkeyi yıkılmadan ayakta tutabilmesini sağlamak olması normal. Bu, hem gençlere yurtlarına ve tüm yurttaşlarına yönelik sevgi aşılamayı hem de onları gerçek dünyanın nasıl işlediğini bilen ve ilerlemesine ayak uydurabilecek donanımlı bireyler haline getirmeyi gerektiriyor. Yirmi birinci yüzyılın gençlerini bu asrın gerektirdiği becerilerle donatmamız lazım. […]