loader

Eczacıbaşı ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz AIWARENESS etkinliğimiz, yapay zeka alanında ilham verici bir buluşma noktası oldu. Katılımcılarımız, yapay zeka alanındaki yenilikçi fikirler ve uygulamalar hakkında derinlemesine bilgi edinme fırsatı buldular.

Konuşmacılarımızdan Öne Çıkanlar:

Cansu Aktaş Dinçel (Eczacıbaşı Bilişim, Lead Data Scientist), “Eczacıbaşı’nda Yapay Zeka Çalışmaları ve Kültür Dönüşümü” sunumu ile şirket içinde yapay zekanın nasıl bir dönüşüm yarattığını ve bu sürecin iş süreçlerine entegrasyonunu paylaştı.

Doç.Dr. Nazim Kemal Üre (İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü), “Pekiştirmeli Öğrenme: Yapay Zeka Devrimindeki Gelecek Adım” başlıklı konuşmasında, pekiştirmeli öğrenmenin yapay zekanın bugünüyle geleceği üzerindeki etkisini ve potansiyelini anlattı.

Yapay zeka alanında çalışan veya bu alana ilgi duyan herkes için değerli içgörüler sunulan etkinlikte, katılımcıların büyük ilgisi ve ufuk açıcı sorularıyla etkileşim üst düzeydeydi.