loader

Bu amemorandum dökümanında, sözleşmeye dayalı olmayan hukuki sorumluluk kurallarının yapay zekaya (AI) uyarlanmasına ilişkin bir yönerge Avrupa Parlementosuna ve konseyini sunmak niteliğindedir. 2020’in temsili bir anketinde sorumluluk, Avrupalı şirketler tarafından yapay zeka kullanımının önündeki ilk üç engel arasında yer aldı. Yapay zekayı planlayan ancak henüz benimsemeyen şirketler için en önemli dış engel (%43) olarak gösterildi. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Siyasi Yönergelerinde AI2 konusunda koordineli bir Avrupa yaklaşımı ortaya koydu. 19 Şubat 2020 tarihli AI hakkındaki Beyaz Kitabında3 Komisyon, AI’nın alımını teşvik etmeyi ve mükemmelliği ve güveni teşvik ederek bazı kullanımlarıyla ilişkili riskleri ele almayı taahhüt etmiştir. Beyaz Kitap’a eşlik eden AI Yükümlülüğü Raporunda4 Komisyon, AI’nın mevcut yükümlülük kurallarına getirdiği belirli zorlukları belirledi. Avrupa’nın 9 Haziran 2020’deki dijital geleceğini şekillendirmeye ilişkin sonuçlarında Konsey, Yapay Zeka üzerine Beyaz Kitap’taki politika önerilerine ilişkin istişareyi memnuniyetle karşıladı ve Komisyon’u somut teklifler ortaya koymaya çağırdı. 20 Ekim 2020’de Avrupa Parlamentosu, Komisyon’dan AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın (TFEU) 114. 5
Mevcut ulusal sorumluluk kuralları, özellikle kusura dayalı, AI özellikli ürün ve hizmetlerin neden olduğu hasarlar için sorumluluk taleplerini ele almak için uygun değildir. Bu tür kurallar uyarınca, mağdurların, zarara neden olan bir kişinin haksız bir eylemini veya ihmalini kanıtlaması gerekir. Karmaşıklık, özerklik ve opaklık (“kara kutu” etkisi olarak adlandırılan) dahil olmak üzere AI’nın belirli özellikleri, mağdurların sorumlu kişiyi tanımlamasını ve başarılı bir sorumluluk iddiası için gereklilikleri kanıtlamasını zorlaştırabilir veya çok pahalı hale getirebilir. Özellikle, tazminat talep ederken, mağdurlar çok yüksek ön maliyetlere maruz kalabilir ve AI içermeyen davalara kıyasla önemli ölçüde daha uzun yasal işlemlerle karşı karşıya kalabilirler. Mağdurlar bu nedenle tazminat talep etmekten tamamen caydırılabilir. Bu endişeler, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 3 Mayıs 2022 tarihli dijital çağda yapay zeka konusundaki kararında da korunmuştur.