loader

AI ile bağlantılı sorumlulukla ilgili konular, çeşitli AB ticaret ortaklarında tartışma konusudur. Henüz mutabakata dayalı bir düzenleyici çözüm ortaya çıkmadığı için AB, küresel bir model olma şansına sahip, pratik ve yapıcı bir yaklaşımla küresel tartışmayı etkileme fırsatına sahiptir.
Stratejik öngörü açısından, AI sorumluluk girişimi, Hızlandırılmış teknolojik değişim ve hiper bağlantı mega trendini hesaba katar. Bu girişim, AB’nin yapay zeka odaklı dönüşümü insan merkezli, ancak inovasyon dostu bir şekilde şekillendirme çabalarının önemli bir parçasıdır. Yapay zekanın potansiyeli, iç pazarda yasal kesinlik ve tutarlı kurallar yoluyla piyasaya sürülmesi için doğru koşulları yaratmanın öneminin altını çiziyor. Yapay zekanın her yerde ve hızla gelişen doğası, aynı zamanda yapay zeka sistemlerinin dağıtımıyla bağlantılı risklerin çok geniş bir paydaş yelpazesini ve yasal çıkarları potansiyel olarak etkileyebileceği anlamına gelir. Girişim, geleneksel sorumluluk kurallarını AI’nın zorluklarına uyarlayarak, zarar mağdurlarının karşılaştığı yeni ispat zorluklarını öngörmekte ve gelecekte tazminat eksikliği nedeniyle AI’ya olan toplumsal güvenin azalmamasını sağlamayı amaçlamaktadır. AI sorumluluk girişiminin bu ileriye dönük bakış açısı nedeniyle, problem tanımının, politika hedeflerinin ve politika seçeneklerinin altında stratejik bir öngörü yaklaşımı yer alır.