loader

Bir Yapay Zeka Haklar Bildirgesi Planı: Otomatik Sistemlerin Amerikan Halkı İçin Çalışmasını Sağlamak Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi tarafından Ekim 2022’de yayınlandı. Bu çerçeve, OSTP’nin “ AI destekli bir dünya için bir haklar bildirgesi.” Yayınlanması, bu girişimi bilgilendirmek için bir yıllık halkın katılımını takip ediyor. Çerçeve çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur: https://www.whitehouse.gov/ostp/ai-bill-of-rights