loader

23 Şubat 2022’de Avrupa Komisyonu, verilere adil erişim ve veri kullanımına ilişkin uyumlaştırılmış kuralları belirleyen bir AB düzenlemesi – veri yasası – için bir teklif sundu. Amaç, insanlar ve makineler tarafından üretilen veri hacminin katlanarak arttığı ve işletmeler (örneğin algoritma eğitimi) ve kamu yetkilileri tarafından inovasyon için kritik bir faktör haline geldiği bir bağlamda tüketicilerin ve işletmelerin verilere erişiminin önündeki engelleri kaldırmaktır. örneğin akıllı şehirlerin şekillendirilmesi). Önerilen yasa, veri paylaşım sözleşmelerinde adaleti sağlamak ve kamu sektörü kuruluşlarının işletmeler tarafından tutulan verileri kullanmasına izin vermek için bağlantılı ürünlerin veya ilgili hizmetlerin (örneğin nesnelerin interneti, endüstriyel makineler) kullanımıyla üretilen verilerin paylaşımını düzenleyen ortak kurallar belirler. istisnai bir ihtiyaç olduğunda (örneğin, genel acil durum). Ayrıca, önerilen yasa, bulut hizmetleri sağlayıcıları ve diğer veri işleme hizmetleri arasında geçişi kolaylaştırmak için yeni kurallar getiriyor ve bulut hizmeti sağlayıcıları tarafından yasa dışı uluslararası veri aktarımına karşı önlemler alıyor. Konsey ve Parlamento kendi konumlarını belirlemeye çalışıyor.