loader

Finansal kapsayıcılık genel olarak toplumun tüm kesimlerinin, özellikle düşük gelir grubundaki dezavantajlı bireylerin ihtiyaç duyduğu finansal ürün ve hizmetlere adil, şeffaf, hızlı ve uygun bir maliyetle erişim sağlama süreci olarak tanımlanabilir.  Finansal kapsayıcılığı yüksek toplumlarda bireyler, tasarruf yapmanın yanısıra başta kredi ürünleri olmak üzere finansal enstrümanlara daha fazla erişim imkânına sahip olurlar. Bu durum, gelir […]