loader

Kamu, “bütünü” ilgilendiren bir kavram olarak yaşantımızdadır ve herkesi içine alır. Bu yüzden de kamuyu ilgilendiren ve kamu yönetimi ile ilişkisi bulunan “insan”a ait her türlü ilişki kamu etkileşimi ile ilgilidir. Farkındalık yaratma ve fırsat eşitliğini sağlama üzerine kurgulanır çünkü bir yanda politika yapıcılar -yani kamu görevlileri de- “insanlardan” oluşurken öte yandan bu kamu hizmetlerinden […]