loader

Yapay Zeka önemli ve acil sorunları gündeme getiriebiliyor. AI bizim aldığımız bilgileri, yaptığımız seçimleri ve toplumlarımızın çalışma biçimlerini değiştiriyor. Önümüzdeki yıllarda yapay zeka, hükümetlerin ve kamu kurumlarının işleyişinde ve vatandaşların etkileşimde bulunma ve demokratik sürece katılma biçiminde daha da büyük bir rol oynayacaktır.

AI’ın hem faydalar hem de riskler sunduğu açıktır. Yapay zekanın standartlarımızı desteklediğinden ve koruduğundan emin olmamız gerekiyor. Avrupa Birliği araştıma komiteleri tarafından geniş çok paydaşlı istişareler temelinde fizibilite ve potansiyel unsurlar incelenmekte ve Avrupa Konseyi’nin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü standartlarına dayalı olarak yapay zekanın geliştirilmesi, tasarımı ve uygulanması üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çalışmalar genelden sektöre özel çalışmalarla ilerleyeceklerdir.

Avrupa Konseyi, küresel ölçütler haline gelen yeni standartlara öncülük etme yeteneğini birçok kez kanıtlamıştır. AI’yı bu gelenekte, diğer uluslararası kuruluşlar, sivil toplum, iş dünyası ve akademi ile çok paydaşlı bir yaklaşımla ele alacaklardır.

Marija Pejcinović Buric